Index of contributions to Strindbergiana, vol. 1–20 (1985, 1987–2005), edited by Carl Olof Johansson, originally published in Strindbergiana, vol. 20 (2005).

Each contribution is listed by main category, and also alphabetically by each author’s last name. References are made to volume and page. Names of the authors are listed in capital letters. 
Titles are in italics and clarifications within square brackets.
Prose and Letters, etc.  Drama, etc. Biographical articles Strindberg and others...
Painting, Photography Articles about the society , etc Strindberg in the World:


 

Prose and Letters, Language and Style
 
Brundin, Margareta Vita lamm och svarta får. Om den första svenska översättningen
av "Baa, baa, black sheep", 3:96
– "Kärlekens bok". Liv – dikt i En ny Blå Bok, 8:164
Casinge, Sebastian Zigenar- och tattarschabloner i August Strindbergs Tschandala, 16:100
Cavallin, Anna Från magnolia till körsbärsträd. Strindbergs novell "Nybyggnad" och den Nya kvinnan, 15:138
Dahlbäck, Kerstin Kärlekens språk. Några anteckningar kring brevväxlingen mellan August Strindberg och Harriet Bosse 1900–1901, 5:16
Dahlbäck, Lars Strindbergs ordvärld i Nationalupplagan, 8:30
Gavel Adams, Lotta Strindberg som Ockultismens Zola [Inferno], 8:123
  – Strindbergs Paris. Promenader i 6:e arrondissementet [Inferno och Legender],13:104

Gilek, Thomas

Strindbergs tankevärld i En Blå bok, 6:95

Grimal, Sophie

En författares försvarstal. En omvärdering av Strindbergs franska i Inferno, 11:72

Kärnell, Karl-åke

Strindbergs ungdomsprosa i svensk stiltradition, 3:72

Larsson, Germund

Ensamhetens berättarjag. Hjalmar Söderbergs Hjärtats oro och August Strindbergs Ensam, 19:141

Myrdal, Jan

På tal om Giftas, 1:7
– Om August Strindbergs jagromaner och fallet Frida. Ur en läsares anteckningar, 14:82

Nolin, Bertil

Strindberg och Moderniteten. Den faustiske sökaren och det ondas triumf, 13:95

Ollén, Gunnar

Strindbergska författarhemligheter.
Kärleksdrama och dubbelmord [bakgrundshändelser till passager i Ett drömspel och "Lögnväven" i En blå bok I], 16:77
Ollfors, Anders Några bibliografiska notiser kring Strindbergs Gamla Stockholm,11:57
Olsson, Ulf Snäckornas sagor. Anmärkningar till Strindbergs passagearbeten ["Lotsens vedermödor" och dramat Stora Landsvägen], 7:114
  – Tecknets anarkism. En kommentar till Strindbergs Inferno, 10:133
Perrelli, Franco Taklagsöl , Strindberg's last tape
[referenser till Joyce, Dujardin, Beckett m fl] 2:130
Petherick, Karin "Hvad betyder det?" Ett ledmotiv i Ockulta Dagboken, 8:139
Rasmussen, Alice Kunskapens träd. Om äppelträden i Strindbergs verk, 19:170
Roy, Matthew När vetenskapen fallerar. Homosexualitet och religiös moral i Strindbergs verk efter Inferno-perioden, 18:73
Röhl, Magnus Vid Strindbergs källor. Till frågan om materialet bakom tre lärdomshistoriska studier [Les Relations de la France avec la Suède m fl], 7:45 
Sandbach, Mary Introduktion till Inferno, 2:72
Sandblad, Håkan årets Strindbergsmail: radiobrevens tillkomst
 [programserien Dagens Strindbergsbrev 1999-2000], 15:17
Sandqvist, Mona Inferno som alkemistroman, 10:147
Solomin, Nina Strindbergs judefientlighet fram till 1882, 11:9
Spens, Eva En blå bok – ett stenbrott?, 8:155
Ståhle Sjönell,
Barbro Strindbergs registerblandning, 9:50
Sundberg, Björn "Silverträsket" och Taklagsöl – två prosastycken från sekelskiftet, 13:127
Tjäder, Per Arne Strindberg: den förste som var sådan han verkligen var [om Strindbergs språk],14:43
Westerståhl  Stenport, Anna Röda rummet som nationsbygge, 19:161
 

 Page up

 

 


Drama, Theater, Film, Radio, Television                                                                                
See also articles under the heading ”Strindberg in the World”


 
Apelkvist, Björn Han är vår nye Strindberg. Om Lars Noréns Underjordens leende och Strindbergs Pelikanen, 20:73
Austin, John "En reform? Falck har verkat!" Intima teaterns betydelse i Stockholms teaterliv,13:49
Bark, Richard   Strindbergsuppsättningar i Skandinavien 1987–1990, 6:140
– Människans fångenskap i materien och upphävandet av tid och rum.
Ett drömspel på Orionteatern 1990, 8:105
– Strindbergsuppsättningar 1990–1993, 9:133
– Strindbergsuppsättningar 1993–1996, 12:122
– Svenska Strindbergsuppsättningar 1996–2001, 17:113
– Strindbergsuppsättningar i Sverige, 2001–2004, 20:139
Bécsy, Tamás A Dream Play: it is a drama indeed?, 2:98
Björkin, Mats En Strindbergspjäs blir film. Synd: "fritt efter August Strindbergs Brott och brott", 12:62
Ciaravolo, Massimo Giorgio Strehlers Temporale (Oväder) [Piccolo Teatro i Milano 1980], 17:45
Ekman, Hans-Göran  Klädernas magi i Fröken Julie, 4:20
Florin, Magnus  Strindberg Dramaten 93, 9:165
Brott och brott och Påsk. Ingmar Bergman regisserar Strindberg för Radioteatern, 17:66
Fridh, Maria Ett drömspel i Ryssland, 9:120
Gavel Adams, Lotta  Maktkamp och kvinnokamp. August Strindbergs Den starkare ochDorrit Willumsens Den staerkeste II. En dialog över nio decennier, 10:173
Hanes Harvey,
 Anne-Charlotte  Strindbergs scenografi, 5:56
– Att resa baklänges. Scenisk funktion och progression i Oväder, 17:27
Hildeman, Karl-Ivar  Strindberg, hans släktingar och Pelikanen, 9:9
Holmgren, Ola Att måla fan på scenväggen för att sedan stryka över och gå vidare. 
Symbolisering och avsymbolisering i Till Damaskus I, 11:118
Högberg, Tomas Strindbergs Fröken Julie och Rousseaus Julie eller Den nya Héloïse. En komparativanalys, 19:81
Johns Blackwell,
Marilyn Syn och subjektivitet i Till Damaskus I, 15:65
Johnsson, Henrik Strindbergs hyacintflicka [i Spöksonaten] och Rappaccinis dotter
[i Nathaniel Hawthornes novell med denna titel], 18:68
Knape, Karen Toten-Insel: Ett dramatiskt "experiment", 15:86
Königsgarten, Hugo F "Romeo och Julia". Den strindbergska versionen, 13:92
Lagercrantz,
Marika V
Anna Hofmann Uddgren. Varitéaktris, cirkusdirektris och Strindbergs första regissör på vita duken, 12:24
Lide, Barbara Strindberg på scenen i dag. Postmoderna parodier, 13:82
Lindqvist, Bodil "Och allt detta för en grönsiskas skull!" Om namnens betydelse i Fröken Julie,19:62
Lyngfelt, Anna  Strindbergs Den starkare, ett moderniserat proverb, 11:82
Lysell, Roland "Varför tala när orden icke täcka tanken?"
– Strindberg post strukturalismen [Till Damaskus], 3:106
Löfgren, Lars Strindberg på Dramaten 1988, 4:9
Martin, Jacqueline  Fröken Julie – en postkolonial utmaning [Australien], 14:163
Mazzocchi, FEDERICA Drömmar vid Piccolo Teatro [i Milano]. Luca Ronconi och Strindbergs dramaturgi [Ett drömspel, 2000], 17:51
Meidal, Björn   Strindbergscensur 1908. Anna Branting recenserar Svanevit på Intima teatern 13:78
 – Punk- och plockepinn-teater? Thorsten Flincks uppsättningar av Fadren och Paria, 16:43
Meidal, Hannes Gubben Hummel – Hamms anfader? Samuel Becketts Slutspel i ljuset av August Strindbergs Spöksonaten, 14:169
Milekic, Gudrun Television och film som strukturer i Vasasagans dramaturgi, 17:93
Mrozek-Sadowska,
Eva Det krympta rummet. Om Hemsöbornas transponering från roman till  scenkomedi, 18:26
Nilsdotter, Birgitta Ett drömspel: några reflexioner kring modersgestalten, 15:112
Nilsson, Per  Vad betyder ett namn? Strindberg i ett onomastiskt perspektiv[om namn i Strindbergs dramatik], 14:50
Nimar, Lotten August Strindbergs drama Fadren. En retorisk argumentationsanalys,19:42
Ollèn, Gunnar Strindbergspremiärer 1984–85–86, 2:5
– Strindbergspremiärer 1986–87, 3:130
Olsson, Jan Esper Trolleri, grotesk och idyll. Strindbergs val av uttrycksmedel i botgörardramat Advent, 11:98
Ottosson-Pinna, Strindbergs levande hus [miljöer i dramatiska verk], 5:105
Birgitta
Rangström, Ture Den förälskade turnéledaren. På resa i Sverige med Strindbergs Intima teater,9:99
– Intima teatern rediviva, 16:54
– Strindbergs Intima teater. En ny teater med en gammal historia, 18:10
Robinson, Michael Naturalism och intrig i Fordringsägare, 3:65
Rokem, Freddie  Länge leve hundraåringarna [Fröken Julie], 4:13
– Strindbergs Fadren på Habima-teatern i Tel Aviv [1988–89], 5:100
– Mörka ljusstrålar. Strindberg på scenen 1987–1988, 6:121
– Det filmiska som visuell struktur och metafor i Strindbergs teater,12:81
– En Strindbergsdröm inscenerad. [Strindbergs "dröm-brev" och
Ett drömspel], 17:11
Rossholm, Göran öra och mun. Perspektiv i Strindbergs Ett drömspel, 11:134
Sabzevari, Hanif Vad har Ludvig med den saken att göra? Om passiva bifigurer i August Strindbergs Fadren, 19:58
Sandqvist, Katja   "Familjen" Heyst. En familjesystemteoretisk läsning av Strindbergs drama Påsk, 19:110
Stam, Per   Alltså Teater, svarade Strindberg. Om benämningen av fem teaterbroschyrer, 20:129
Steene, Birgitta Sommarlovets hägring är inte nödvändigtvis översättarens vision Om Pelikanen,
Kulturspråk och Författarspråk, 4:56
– Asta Nielsen och Strindberg. Ett möte i stumfilmens tecken, 12:46
– (med Elisabeth de Noma) Filmatiseringar och TV- produktioner av August av
Strindbergs verk, 12:146
Strehler, Giorgio Den borgerliga familjens tragiska futtighet [Oväder], 17:40
Ståhle Sjönell,  
Barbro Ett drömspel på Nationaltheatret i Oslo. Samtal med föreställningensregissör och scenograf [1989], 5:87
Syréhn, Gunnar "Hämnd är en så naturlig känsla". Ett motiv i Strindbergs Fordringsägare, 9:80
Szalczer, Eszter  Främmande röster. Besatthet och exorcism i Strindbergs dramatik [författaren som medium], 19:30
Söderström, Göran En Till Damaskus-scenografi ur Strindbergsmuseets samlingar, 6:48
Tjäder, Per Arne Mågen som försvann [Pelikanen], 2:61
Törnqvist, Egil Strindbergs bitext, 3:15
– Slutet i Fröken Julie, 4:37
– Strindberg och den intima teatern.
Pelikanen som TV-drama, 12:100
– Ingmar Bergmans fjärde
Spöksonat, 16:32
– "Själens finaste rörelser". Strindberg som TV- dramatiker, 17:79
– Strindbergs dramatik i Sveriges Radio 1925–2000, 17:140
– "Tid och rum existera icke." Tidsproblematiken i Strindbergs Ett drömspel, 19:94
Weivers, Margreth   Ett möte med Anna Flygare – aktris vid Intima teatern, 16:62
Werner, Gösta Strindberg som förebådare av ett nytt medium: filmen, 6:113
Wikström, Inger Att göra opera av Strindberg, 18:40
Winge, Stein Strindberg – en förförare i helvetet, 14:34
Wirmark, Margareta  "Skaffa mig en spindel att leka med!" Strindbergs drama Carl XII som förabsurdistisk text, 6:61
Woudstra, Karst  Blåskägg, jungfrun och brodern. Dödsdansen på Hessisches Staatstheater [i Wiesbaden, 2001],17: 59
Zern, Leif Därför skulle diktaren inte ha någon grav [om en Strindbergstradition på teatern], 16:9
Zilliacus, Clas Historiedramerna i finlandssvensk radio [1972–73], 17:74

 Page up

 


Biographical articles
 

Asscher, Maarten  Strindbergs död. En halvdokumentär berättelse, 16:123
Bolinder, Jean Strindberg var mannen som gjorde himlen blå!
Den döende Strindberg och Stockholmspressen, 7:126
Born, Heidi von Strindberg och Gustaf Falkvinge.  Ur en ny Drömbok [Swedenborg],13:10
Brundin, Margareta 
Eleonora Eleonora Strindberg: Till mina Gossar. Ett nyförvärvat manuskript i Kungl.Biblioteket, 16:71
Dahlbäck, Maj änglamakerskan – en myt i Strindbergs fantasi, 4:168
Delbrand, Birgitta "Fick jag något att hushålla med; så blefve jag hushållsaktig". Bonniers förlag
och utgivningen av Strindbergs Samlade skrifter, 9:21, 10:47
Lindström, Hans   "Utan böcker hungrar jag …", 1:35
Meidal, Björn Medalj, lagerkrans och doktorshatt.  Drömmen om utmärkelse - ett tema i August Strindbergs liv och diktning, 8:48
Ollfors, Anders Strindbergs dedikationer än en gång, 10:79
– Strindbergs dedikationer en sista (?) gång, 16:140
Olsson, Ulf   Den andra rösten. Strindbergs galenskap och litteraturhistorien, 13:139
Saks, Sarah  
Lizzie  Berättelsen som Strindberg aldrig skrev. Om Karin Smirnoff och hennes syskon som vuxna, 15:116
Sommar, Carl Olov Strindberg – sina vänners vän, 8:87
Wennberg, Kåa Strindbergs dotter berättar från svunna tider intervju 1995 [med Anne-Marie Hagelin], 11:51
Vinge, Louise De besatta i Lund – om Strindbergs Legender, Påsk och Karl XII,  9:65
åberg, åke Den unge Strindberg och folkbildningsrörelsen, 6:17

Page up


Strindberg and other authors, artists, etc 
 
       
 
       

Bark, Richard    När Strindberg och Ibsen inte träffades i Lund [1898], 16:138
Blok, Aleksandr  Till August Strindbergs minne [1912], 10:199
Brandell, Gunnar  Om gycklares och diktares liv. Tal på övralid den 6 juli 1988
 [Heidenstam och Strindberg], 5:116
Chullikkad,
 Balachandran I Stockholm i början av en höst [indisk diktare ser på Strindberg], 14:79
Craig, Gordon Ett besök hos August Strindberg [1907], 15:13
Edström, Vivi Selma Lagerlöf och Strindberg, 1:109
Ekman, Hans-Göran Kabeljo och ölsupa. Om Strindberg och Karen Blixen, 20:63
Fo, Dario Teckning av Stockholm, 14:130
Fugelstad, Anders "Författare" [dikt], 19:12
Gedin, David  Fähundarna på Alhambra. Heidenstams skildring av sitt och Strindbergs sista möte, 18:122
Grein, J T (med inledning av Viktor Claes) Ett möte med Strindberg, 3:125
Hjelm, Keve Mitt första möte med Strindberg, 16:23
Josephson, Erland ågust [skådespelaren och Strindberg], 14:11
Karlsson, Mats Avtryck i Japan. Strindberg i Akutagawas skrifter, 11:31
 
Lagerkvist, Bengt  Strindberg och jag, 12:11
Lange, Per  (med förord av Inga-Britt Ahlenius) Makterna och Verket
[Riksrevisionsverket]. Monolog för August Strindberg, 15:35
Ljung, Per Erik August Strindberg, Vilhelm Ekelund och "uppsvenskarna", 5:123
Ljunggren, Magnus Aleksandr Blok och Strindbergs ansikte, 4:100
Lundgren, Lars O "Min ungdoms stora bloss". Hjalmar Söderberg om August Strindberg, 18:141
Persson, Anita  ”Det började med ordet ’drömspel’ ”. Intervju med Christer Temptander, 20:11
Rasmussen, Alice  Ett opublicerat Strindbergsporträtt av Gustav Vigeland, 1:145
– Carl Larssons och Albert Engströms Strindbergsporträtt, 8:65
Segerberg, Anita Strindberg och Christina Stead. Om Strindbergs inflytande i Australien, 7:28
Shiraishi, Kazuko Dimman som driver i själens håla. En dikt tillägnad August Strindberg [Japan],14:39
Sommar, Carl Olov Ekelöf och Strindberg, 5:144
Steene, Birgitta Ingmar Bergman möter August Strindberg, 14:13
Ström, Emilia  Strindberg och Witkiewicz – likt och olikt, 19:20
Szalczer, Eszter Strindberg och Georg Ljungström. En teosofisk bekantskap, 13:37
Söderberg Widding,  
Astrid ”Bakvänt var det”. Anteckningar kring en bok om Strindberg och medierna, 20:17
Söderström, Göran "Mästaren" och "husslaven". Om förhållandet Strindberg–Adolf Paul, 18:89
Sörensen, Willy Mitt förhållande till Strindberg, 14:46
Vennberg, Karl August Strindberg, [Minnesord på Strindbergsmuseet 1987], 3:9
Wennberg, Kåa är det icke månne herr Strindberg?  Om en målning av Nils Kreuger, 19:14
Westin, Boel "Hexmästaren". Strindberg, Andersen och sagotraditionen, 10:183
Wärn, Torgny Strindberg som balsamerare, romarinna med mera
[enligt antroposofen Rudolf Steiner], 10:207
 

 

Sidan upp

 

Painting, Photography, Music as well as Linguistics and Natural Science.
 

Balbierz, Jan Strindberg bland hieroglyfer, 20:27
Edander, Gunnar Att tonsätta Strindberg. En hyllning, 14:185
Feuk, Douglas Kring några målningar av Strindberg från hösten 1901, 7:103
Fraser, Catherine C Allén och Ensam – en jämförelse, 5:47
Hemmingsson, Per Strindbergs "blixtkamera", 13:16
Hockenjos, Vreni "För övrigt tar jag ögonblicksbilder". Strindberg i en fotohistorisk kontext, 18:50
Höök, Erik  Musik i färg, 11:61
Kauffman, George B August Strindbergs kemiska och alkemiska studier, 5:160
Lalander, Agneta  Strindbergs Gersau-kamera återfunnen, 13:14
Norrman, Stig "Jag ser din musik". Om musiken i August Strindbergs berättarkonst, 10:101
Ramsten, Märta "Håll upp att röra i gammal urmusik". Några anteckningar om Strindberg och folkmusiken,10:117
Rasmussen, Alice Polygonum Strindbergii [om en i Kina upptäckt blomma som uppkallades efter Strindberg och botaniska referenser i Strindbergs verk], 16:88
– På spaning efter Askalonlöken, 20:51
Ståhle Sjönell,  
Barbro Ur Gröna säcken. Strindbergs "människoherbarium" och vetenskapliga "depôt", 4:150
Söderström, Göran  En återfunnen Strindbergsmålning från Berlintiden, 1:154
– Strindbergs Gauguinföretal, 2:146
Wyller, Arne August Strindberg och astronomien, 4:127

Page up


Articles about Strindbergssällskapet/the Strindberg Society, the Museum, collections, research reviews, etc. 

Bring, Ove Strindberg och folkrätten, 15:43
Brundin, Margareta Kungliga Bibliotekets Strindbergssamlingar, 1:50
Carlheim-Gyllensköld,
Monika Ordning eller oordning i Strindbergs bibliotek, 1:71
Husén, Torsten Strindberg som hobby [en samlare berättar], 14:112
Johansson, Carl Olof Femtio år i Strindbergs sällskap, 10:1
– Register över Strindbergssällskapets publikationer 1945-2005, 20:159
Landell, Nils-Erik Tal vid invigningen av utställningen "Det går framåt – ja framåt, åt helvete" på Strindbergsmuseet den 16 november 1990, 7:9
Norming, Gunilla Kaos – ordning. Idé och tanke bakom Strindbergsmuseets nya basutställning [1989], 5:13
Ollèn, Gunnar De första åren. Till Strindbergsällskapets 50-årsjubileum 1 juni 1995, 10:9
Persson, Anita Strindbergsmuseets väg från provisorium till kulturcentrum, 5:9
Rinman, Sven Femton års Strindbergsforskning [1968– 1983], 1:81
– Tre års Strindbergsforskning [1984–86], 4:172
Steene, Birgitta Strindbergspriset 2000 [till Radioteatern/Sveriges Radio], 16:172
Söderström, Göran  Strindbergssällskapets och Strindbergsmuseets pressklippsamling, ..9:176
Ullström, Sten-Olof När Strindberg kom till skolan. Strindbergsbilden i svenska gymnasiet, 18:171
 

 Page up


 


Strindberg in the World: reception, translations, conferences and work sho

See also Strindberg performances and opening nights under the heading ”Drama”

 

 

Se även Strindbergsuppsättningar och -premiärer m m under rubriken "Dramatik"
Bjurström, C G    Strindberg på franska, 3:45
Claes, Viktor De nederländska översättningarna av Strindberg, 3:34
Ewbank, Inga-Stina  Strindberg och brittisk kultur, 14:144
Gantjeva, Vera Strindberg i Bulgarien, 15:179
Kvam, Kela  Strindberg-Konferencen i København  [1992], 8:9
Lindberg, Carolus Strindberg och finngubbarne [teckning], 15:186
Lis, Helene Strindberg som uppsatsämne, "Tema Strindberg i världen" [uppsatstävling vid Bibliotekshögskolan i Borås i samarbete med Borås Tidning], 15:188
Meyer, Michael Strindberg Productions in Great Britain 1984–86, 2:48
Murjas, Teresa Strindberg i England. Fallet Fröken Julie, 20:93
Ollén, Gunnar   De första översättningarna – till franska, danska och tyska av Fordringsägare,8:20
Perrelli, Franco "Och nu är Italien öppet för barbaren …". Det första mottagandet av Strindberg på de italienska teaterscenerna, 14:116
Robinson, Michael  Strindbergssymposium i England [1990], 6:9
– Att anglisera Fröken Julie, 14:160
Sandbach, Mary  Strindbergspriset [England,1989], 6:7
Saviciunaite, Vida Strindberg i Litauen, 8:15
Steene, Birgitta Strindbergssymposium i Seattle [1988], 4:67
– Med Strindberg i österrike. Rapport kring den 13:e internationell Strindbergskonferensen i Linz [1997], 13:21
– Kring Strindbergskonferensen i Berlin [2001], 17:107
Stockenström, Göran Strindberg i Amerika 1988, 4:73
Söderström, Göran Strindberg och hans finska kontakter, 7:15
Törnqvist, Egil Strindberg i Nederländerna, 2:43
– Strindbergssymposium i Amsterdam [1986], 3:12
– Strindberg i Nederländerna, 14:136
– Grönsiskan och Påskliljan. Två översättningsproblem, 20:117
Uggla, Andrzej Nils Strindbergssymposium i Warszawa [1984], 1:163
Westin, B, 
Rossholm,G , 
Ståhle Sjönell, B
"Strindberg and Fiction". Den 14:e Internationella Strindbergskonferensen
Volz, Ruprecht  Strindberg-Premieren in Deutschland 1984–85, 2:54
Ziying, Gao "Strindbergs valda verk" på kinesiska, 1:159
Zilliacus, Clas Historiedramerna i finlandssvensk radio [1972–73], 17:74
Internationella Strindbergskonferenser 1976–2001 [förteckning], 17:165
Konferensprogram vid 12:e internationella Strindbergskonferensen i Moskva 2–5 juni 1994, 10:205


Page up