INDEX  1945 -1884

Meddelanden från Strindbergssällskapet (Messages from the Strindberg Society), the membership newsletter, began to be published in 1945 with Torsten Eklund as editor, assisted by Gunnar Ollén. Initially there was a spring and a fall issue but soon a double issue was published once a year instead.
Already in 1950 there had been discussions about the possibility of offering a more scholarly forum for Strindberg specialists, and when Gunnar Brandell in 1965 succeeded Eklund as the President of Strindbergssällskapet (the Strindberg Society) he brought the issue back on the table. At that point, there was not enough money but in 1985, Lars-Åke Kärnell (who became President in 1974) secured sufficient funding to replace Meddelanden... with the first issue of Strindbergiana, supplemented by a thinner, less ambitious newsletter Nya meddelanden från Strindbergssällskapet (New messages from the Strindberg Society) twice a year.
The index below is a reproduction of Carl Olof Johansson’s facsimile in Strindbergiana, vol. 20 (2005) of the original,
and seems to include some inaccuracies and inconsistencies.

                                                                                                                                                                                        David Gedin


This Index of contributions 1945-1984 (No. 1-68) is an update of the index of Meddelanden
that was put together by Lars Dahlbäck, December 1964 (Meddelanden… No 36).
Later articles has been added according to the the following established principles.
The index does not include statutes, lists of members, reports of the board, statements of accounts, advertisements, extracts of reviews, gift acknowledgments (with some exceptions), internal messages to the members or shorter news items.
The included articles are listed alphabetically by each author’s last name, with the exception of posts under Articles and Questionnaires, which are listed chronologically.
References are to the respective issue and page(s) of Meddelanden…. The Anniversary issue 1949, which lacks number, is named No 6. Signatures and pseudonyms are shown in brackets, and anonymous articles are listed at the end.
The titles of Strindberg’s work are written in small capital in the section of Monographic articles. Articles of the same author in each section are listed in chronological order. Corrections are placed together with the articles to which they refer.
A few articles have got a brief description in brackets.


                                                                                                                                                                                     B. I. B. Lindahl


Original texts by Strindberg

Bengtsson, Bo, Strindbergs kinesiska studier, i belysning av en återfunnen brevsvit. Nr 59/60, s. 48-67.
– Strindbergsbrev ur tyska arkiv. Nr 63/ 64, s. 23-27. Beriktigande. Nr 65, s. 19.

Claesson, Åke, Strindberg som rollinstruktör. Skådespelaren Åke Claesson presenterar
några opublicerade brev från August Strindberg till Dramaten-skådespelaren Ivar Nilsson. Nr 8, s. 3-8, 11.

Dahlbäck, Lars, En Strindbergsartikel i Politiken. Nr 27, s. 4-8.

Eklund, Torsten (T.E.), En återfunnen Strindbergsdikt. Nr 3, s. 28-29.
– Några nyfunna Strindbergsbrev. Nr 6, s. 6-14.
– (T.E.), Strindbergs studentkria. Nr 6, s. 14-19.
– Nyfunna Strindbergsbrev. Nr 33, s.1-10; nr 34, s. 7-18; nr 36, s. 7-14.
– Efterslåtter bland Strindbergs brev. Nr 59/60, s. 15-35; nr 61/62, s. 21-42; nr 63/64, s. 17-22.

Flygare-Stenhammar, Anna,
När jag spelade i Dödsdansen. Nr 32, s. 16-18.

Kjellgren, Alrik, Mina Strindbergsbrev. Nr 25, s. 6-13.

Meidal, Björn, Återfunna Strindbergsbrev. Nr 57/58, s. 22-26.

Platen, Magnus von, Strindberg och Erik af Edholm. Nr 22, s. 12-14, 16.

Rossholm, Göran, Strindbergs korrespondens med Albert Savine. Nr 59/60, s. 36-41.

Smedmark, Carl Reinhold, (Sekreteraren), Strindbergs brev. Nr 68, s. 23.

Före Röda rummet. Strindbergs ungdomsjournalistik i urval av Torsten Eklund.
(Meddelar utdrag ur denna volym). Nr 2, s. 15-17.
 


New editions of Strindberg’s work

Berendsohn, Walter A., Början till en ny tysk Strindbergsupplaga. Nr 17, s 6-7.

Bjurström, C. G., Strindbergs dramatik ny fransk översättning. Nr 25, s 14-16.

Dahlbäck, Lars, Nya upplagan av samlade skrifter. Nr 57/58, s. 14-21.
– Presentation av den nya Strindbergsupplagan på Strindbergssymposiet den 22 maj 1981. Nr 66, s. 19-24.
– Samlade verk. En lägesrapport. Nr 68, s. 20-22.

Schuhert, Elspeth Harley, Hemsöborna på engelska. Nr 24, s. 1-2.

Vendelfelt, Erik, Reflexioner kring en Strindbergsöversättning. (E. H. Schuberts övers,
av Hemsöborna till engelska). Nr 18, s. 6-8.
– Hemsöborna på tyska. Nr 24, s. 3-8.
– Hemsöborna på danska. Nr 34, s. 19-23.
– Hemsöborna på franska. Nr 37, s. 18-19.
Strindberg i Italien. (Övers, till italienska). Nr 12, s. 9.
 


Biographical articles

Alin, Hans, Några Strindbergsminnen. Nr 40/41, s. 12-15.

Berendsohn, Walter A., Strindberg und Österreich. Anlässlich der Eröffnung des Strindbergweges
in Klam (Oberösterreich) am 10 September 1950. (Med anknytande notis "Strindberg i Klam"). Nr 9, s. 8-11.

Eklund, Torsten (T.E.), Några dokument från Strindbergs föräldrahem. Nr 4, s. 6-7.
– Från Strindbergs barndomsmiljö. Några glimtar ur gamla familjebrev. Nr 8, s. 9-11.
– Strindbergs tredje äktenskap i ny belysning. Nr 19, s. 4-8.
– Från Riddarholmen till Blå tornet. Nr 21, s. 1-21.

Hellberg, Eira (Jaya),
Hos August Strindberg.
(Omtryck av reportage i Aftonbladet 21 oktober 1911 av "Jaya"). Nr 23, s. 3-7.

Hemmingsson, Per
, Ett Strindbergsfotografi. Nr 30/31, s. 29-30.
– Strindberg och fotografen Herman Andersson. Nr 33, s. 19-24.

Kistner-Ljungquist, Hedvig
, Strindbergs sista natt. Nr 4, s. 9-10.
– Från Strindbergs sista sjukdom. Nr 33, s. 33.

Lidforss Strömgren, Hedvig, Hur Strindbergs "Påsk" blev till. Nr 15, s. 3.

Lindahl, Ingemar, Strindberg och musiken. Nr 59/60, s. 42-47.

Lydén, Arne
, Förebilden till Röda rummets Falander. Nr 49, s. 13-18.

Nilsson, Orvar, Några episoder från Strindbergs Infernotid. Nr 15, s. 2.

Nilsson-Tannér, Per
, Ett blad ur Strindbergs släktkrönika. Nr 4, s. 2-5.

Ryberg, Klas, Strindberg som journalist.
(Omtrycker partier i Rybergs minnesartiklar om Strindberg i Kalmartidningen
 Barometern 1897). Nr 1, s. 5.

Schmidt, Torsten Måtte, Namnet "Blå tornet". Nr 57/58, s. 31-32.

Smedmark, Carl Reinhold, När Strindberg blev dramatiker. Nr 30/31, s. 14-17.

Svedfelt, Torsten, Om några Strindbergsporträtt och deras datering. Nr 28, s. 7-9.

Söderström, Göran, -"Tjänstekvinnans" testamente. Nr 49, s. 1-6.

Tarschys, Karin, Några brev från Siri von Essen till August Strindberg som
uteslutits i Han och Hon. Nr 45, s. 11-19.

Uggla, Andrzej, Przybyszewski och Strindberg. Konflikter och utbyte. Nr 53/54, s. 12-20.

Vendelfelt, Erik, Kring urpremiären på Fröken Julie. Nr 22, s. 5-9.
– Hos Fanny Falkner i Köpenhamn. Nr 34, s. 4-6.

Wieselgren, Oscar, Harriet Bosse. Några minnesord av Oscar Wieselgren. Nr 29, s. 1-3.
Blå tornets färg. Nr 22, s. 16.
 


Monographic articles

Afzelius, Nils, Knappologi - Boutonographie. Nr 28, s. 6.

Ahlström, Stellan, Strindberg och Rumänien. Nr 53/54, s. 21.

Ahnlund, Knut, August Strindberg och Gustav Wied. Nr 35, s. 10-17.

Alldahl, Tomas, "Ett drömspel" och "Spöksonaten": Det konkreta språkets teater. Nr 53/54, s. 22-41.

Arpe, Verner, Strindbergs "Kristus" uppförd i en kyrka. Nr 9, s. 7-8.

Berendsohn, Walter A., Strindbergsrenässansen i Tyskland. Nr 20, s. 1-4.

Bjurström, C. G.,
ETT DRÖMSPEL av Strindberg - eller av Maurice Clavel? Nr 49, s. 7-12.

Blomquist, Gunvor, Kring DEN ROMANTISKE KLOCKAREN PÅ RÅNÖ. Nr 51/52, s. 33-34.

Brandell, Gunnar, Chineur och timmerman. Några infall i TILL DAMASKUS. Nr 40-41, s. 9-12.

Burnham, Donald L., Strindbergs kontaktdilemma studerat i hans förhållande till Harriet Bosse. Nr 50, s. 8-26.

Cederblad, Sven, Strindberg och Afzelii sagohäfder. Nr 23, s. 8-14.

Dahlbäck, Lars, HEMSÖBORNA blir en klassiker. Nr 33, s. 10-17.

Ekenvall, Asta, Strindberg, kvinnan och alstringen. Nr 26, s. 11-16.

Eklund, Törsten (T.E.), Strindbergs BRÄNDA TOMTEN. I anledning av en teaterhändelse. Nr 2, s. 13-14.
– Strindberg i Paris. Några klipp ur fransk press från 1890-talet. Nr 3, s. 22-26.
– (T.E.), Två Strindbergsrecensioner. (Avtrycker två recensioner från 1870 av FRITÄNKAREN). Nr 5, s. 3-5.
– Strindbergs skärgårdsroman I HAVSBANDET. Nr 13/14, s. 15-20; nr 15, s. 4-10.

Fraenkel, Meir, Strindberg som hebreisk filolog. Nr 13/14, s. 21-22.

Gierow, Carl-Olof, Strindberg och fransk scen. Nr 39, s. 11-27.

Hornberg, Lars
, Strindberg i Finland. Nr 20, s. 16-20

Hedenberg, Sven, Strindberg i tysk vrångbild. Nr 24, s. 9-11.

Josephson, Lennart, Tidsillusionen i FRÖKEN JULIE. Nr 36, s. 4-7.

Karahka, Urpu-Liisa, Pär Lagerkvist och Strindberg - några kommentarer. Nr 55, s. 13-23.

Kejzlar, Radko, Strindberg i Tjeckoslovakien. Nr 38, s. 1-5.
– Strindberg och den moderna teatern.
Några anmärkningar med anledning av Mr. Lucas' bok. Nr 40/41, s. 16-23.

Kärnell, Karl-Åke, Några anteckningar kring Strindbergs novell VID LIKVAKAN I TISTEDALEN. Nr 9,
s. 3-6.
Vilhelm Ekelund om August Strindberg. Nr 35, s. 17-26.

Lagercrantz, Olof, Strindbergs dikt FÖR TANKENS FRIHET. Nr 13/14, s. 3-14.
– Striden om DET NYA RIKET. Nr 29, s. 4-10.

Levander, Hans, S
VARTA FANOR. Kring en "nyckelroman". (Radioföredrag i maj 1954). Nr 17, s. 3-5.

Mitchell, Stephen A., "Kama-Loka" and "Correspondences":
A new look at SPÖKSONATEN. Nr 61/62, s. 46-51.

Mussener, Helmut, ETT DRÖMSPEL. Tillkomst och textproblem. Nr 36, s. 18-29.

Nilsson, Nils Åke, Strindberg på rysk scen. Nr 20, s. 5-16.
– Strindberg och Konstnärliga Teatern i Moskva. Nr 21, s. 23-25.

Ohlson, Barbro, S
TORA LANDSVÄGENS scenbilder. Ett försök till symboltolkning. Nr 32, s. 18-28.
STORA LANDSVÄGEN: Önskningarnas land. Nr 33, s. 25-33.

Pavese, Renzo, Strindberg och hans "Brännvinets svenska historia". Nr 46, s. 1-10.

Pohl, Margit, Några bärande motiv i S
VARTA FANOR. Nr 29, s. 12-19; nr 30/31, s. 20-29.

Samuelson, Sven, Något om Strindbergsföreställningar i Wien 1899-1923. Nr 16, s. 3-7.

Schmidt, Torsten Måtte, Första vernissagen. Nr 36, s. 14-18.
– Ett förtydligande. (Svar på C. G. Bjurströms kommentar, Meddelanden Nr 49, s. 7-12, till T. M.
 Schmidts reportage, Meddelanden Nr 47/48, s. 9-14). Nr 50, s. 27.

Slawinska, Irena, o. Lewko, Marian, Strindberg och den polska teatern. Nr 44, s. 2-8.

Smedmark, Carl Reinhold,
FADREN. Inledning till radioteaterns föreställning 1961. Nr 29, s. 10-12.
– Strindberg, Lundegård och
KAMRATERNA. Nr 35, s. 1-6.
– Ola Hansson och Herr Y i Strindbergs PARIA. Nr 39, s. 6-10.

Sporrong, Christer, Bildspråket i
DIKTER PÅ VERS OCH PROSA. Nr 42/43, s. 17-34.

Sprinchorn, Evert, Heine, Hummel, and the Hyacinth girl. Nr 56, s. 16-17.
– Strindberg and Samuel Butler. Nr 57/ 58, s. 27-30.

Stockenström, Göran, Kring tillkomsten av K
ARL XII. Nr 45, s. 20-43.
– Strindberg och historiens Karl XII. Nr 47/48, s. 15-37.

Söderström, Göran, Strindbergs måleri på vandring i Europa. Nr 32, s. 6-13.

Trotzig, Carl Gustaf, Strindberg och Sveriges skogsnatur, några iakttagelser. Nr 61/62, s. 43-45.

Törnqvist, Egil
, Hamlet och
SPÖKSONATEN. Nr 37, s. 1-17.
FRÖKEN JULIE Och 0'Neill. Nr 42/43, s. 5-16.
– Bildspråket i Strindbergs
FADREN. Nr 51/52, s. 19-30.

Vendelfelt, Erik, Edgar Allan Poe och Strindbergs drömspel. Nr 26, s. 7-10.
– Bengt Lidforss om Strindberg efter brytningen 1894. nr 30/31, s. 18-19.
– En oscarian uttalar sig om Strindberg. Nr 32, s. 13-16.

Vinge, Louise, Mat och makt i
RÖDA RUMMET och GIFTAS. Nr 67, s. 1-12.

Waldekranz, Rune, Alf Sjöbergs film F
RÖKEN JULIE. Nr 35, s. 7-9.


News (articles about The Strindberg Society, The Museum, anniversaries, exhibitions, etc.)

Strindbergssällskapet. Nr 1, s. 1-2.

Ollen, Gunnar (G.O.), Första resultaten. Nr 2, s. 1.
Ett tack. (Angående utg. av Strindbergs brev). Nr 3, s. 1.

Ahlström, Eric (E.A.)
, Strindbergiana på bokauktion 1946. Nr 3, s. 29-30.
(E.A.), Överståthållaren. (Angående en planerad bibliofilupplaga av breven). Nr 3, s. 30-31.
Stockholms stad säkerställer Strindbergsbrevens utgivning. Nr 3, s. 32-35.

Ollen, Gunnar, Eric Ahlström. (Minnesord över sällskapets förste skattmästare). Nr 4, s. 2.

André Gide. (Presentation av "Société Strindberg"). Nr 4, s. 8.

Kring jubileet (1949). Nr 6, s. 19-20.

Ollen, Gunnar (G.O-n.), Firandets former. (Jubileet 1949). Nr 7, s. 1-2.

Lundmark, Knut,
En Strindbergsbibliografi. Nr 10, s. 1-3.

Eklund, Torsten (T.E.), Rapport från Kymmendö. Nr 11, s. 10.

Strindbergsmuseum i Blå tornet? Nr 17, s. 1-3.

Berendsohn, Walter A., Strindbergssällskapets andra årtioende. Nr 19, s. 15-16.

Lundmark, Knut, En strindbergsförening i Lund. Nr 19, s. 16-17.

Strindbergsmuseet. Nr 23, s. 1-2. Gåvor till museet. Nr 23, s. 2-3.
Strindbergsmuseet. Nr 26, s. 17.
Strindbergsmuseets invigning. Nr 27, s. 1-3.

Vendelfelt, Erik
, Utställning av Strindbergsmåleri. Nr 27, s. 9-10.

Strindbergsminnet 1962. Nr 32, s. 1-2.

Eklund, Torsten (T.E.),
Ockulta dagboken. (Rör frågan om utgivarens urval). Nr 34, s. 24.

Smedmark, Carl Reinhold (C.R.S.),
Sällskapet ger ut en bok om Strindberg.
(Essays on Strindberg, red. C. R. Smedmark, 1966). Nr 37, s. 22.

Till Alfred Jolivets minne. Nr 39, s. 27.

Strindbergshuset vid Karlaplan. Nr 39, s. 28.
Strindberg och Polen. (En ingress). Nr 44, s. 1.
Strindbergsföreningen i Lund. Nr 47/48, s. 40.

Smedmark, Carl Reinhold (Sekreteraren), Strindbergsmuseet Blå tornet. Nr 49, s. 19-20.

Strindbergsföreningen i Lund. Nr 50, s. 28-29.

Strindbergsmuseets invigning. (Nya museet, 11 mars 1973). Nr 51/52, s. 1-2.

August Strindberg - Tjänstekvinnans son - Stockholmsskildraren.
Invigningstal av landshövding Hjalmar Mehr. Nr 51/52, s. 3-5.

Strindbergssällskapets ordförande Gunnar Brandeils tal. (Invigningstal). Nr 51/52, s. 6-7.

Elovson, Harald, Strindbergsföreningen i Lund. Nr 51/52, s. 35-36.

Smedmark, Carl Reinhold (Sekreteraren), Strindberg and Modern Theatre. (Symposium). Nr 53/54, s. 10-11.

Elovson, Harald, Strindbergsföreningen i Lund. Nr 53/54, s. 42-44.

Smedmark, Carl Reinhold (Sekreteraren), Strindberg och Paris. Nr 56, s. 18.

Uggla, Andrzej Nils,
Uppsalajubileet - en ny impuls för Strindbergsintresse i Polen. Nr 59/60, s. 68-69.

Smedmark, Carl Reinhold
(Sekreteraren), Strindbergssymposium i Tubingen. Nr 59/60, s. 70-71.
– (Sekreteraren), Strindbergssymposium i Zurich. Nr 63/64, s. 28-29.
– (Sekreteraren), Strindbergssymposium i Stockholm. Nr 66, s. 17-18.

Elovson, Harald [feltryckt "Hans"], Strindbergsrummet på Åke Hans i Lund.
(Ur protokollet till Strindbergsföreningens i Lund sammanträde den 22 september 1981). Nr 66, s. 25-29.

Kärnell, Karl-Åke, Strindbergsmanifestation i Italien. Nr 67, s. 35-36.

Smedmark, Carl Reinhold (Sekreteraren), Strindbergssymposium i Minneapolis. Nr 68, s. 24-25.


Reviews of plays, movies and radioprograms

Bjurström, C. G., Strindbergs Erik XIV i Paris. Nr 26, s. 5-7.

Meyer, Michael, Strindberg productions I Britain, 1974. Nr 55, s. 10-12.
– Strindberg productions in Great Britain in 1975. Nr 56, s. 13-15.
– Strindberg productions in Great Britain in 1976. Nr 57/58, s. 12-13.
– Strindberg in Great Britain, 1978, Nr 61/62, s. 17-20.
– Strindbergs productions in Great Britain, 1979. Nr 63/64, s. 11-12.
– Strindberg productions in Britain, 1980. Nr 65, s. 10-12.
– Strindberg productions in Great Britain, 1982. Nr 67, s. 33-34.
– Strindberg production in Great Britain 1983. Nr 68, s. 15-17.

Ollen, Gunnar (G. O.), Strindberg i radio, Nr 2, s. 12; nr 3, s. 31.
– (G.O.), Emil Schering. Nr 4, s. 8,
– Strindbergspremiärerna. Nr 7, s. 5-7, 10.
– Strindberg på teatrarna. Nr 9, s. 1-2.
– Diverse Strindbergsnytt. Nr 10, s. 8.
– (G.O-n.), Mäster Olof på Dramaten. Nr 11, s. 1-2.
– (G.O-n.), Filmen om Fröken Julie. Nr 11, s. 8-9.
– Strindbergspremiär. Nr 12, s. 1-3.
– (G.O.), Strindbergspremiärer. Nr 13/ 14, s. 1-2.
– (G.O.), Radio och film. Nr 15, s. 10.
(G.O-n.), Strindbergspremiärer. Nr 15, s. 10-12.

– Strindbergspremiärer. Nr 16, s. 1-2, 7; nr 18, s. 1-5; nr 19, s. 1-3,11-12; nr 21,
s. 22-23; nr 22, s. 1-4, 16; nr 24, s. 12-15; nr 25, s. 1-3; nr 26, s. 1-4,10; nr 28,
 s. 1-6; nr 30-31, s. 11-13; nr 32, s. 3-5; nr 36, s. 1-4.
– Strindbergspremiärer 1963. Nr 34, s. 1-4.
– Strindbergspremiärer 1966-67. Nr 39, s. 1-5.
– Strindbergspremiärer 1967-68, Nr 40/ 41, s. 1-8.
– Strindbergspremiärer 1968-69, Nr 42/ 43, s. 1-4.
– Strindbergspremiärer 1969-70, Nr 45, s. 1-10.
– Strindbergspremiärer 1970-71. Nr 47/ 48, s. 1-8.
– Strindbergspremiärer 1971-72. Nr 50, s. 1-7.
    Rättelse. Nr 51/52, s. 18.
– Strindbergspremiärer 1972-73. Nr 51/ 52, s. 8-18.
– Strindbergspremiärer 1973-74. Nr 53/ 54, s. 1-9.
– Strindbergspremiärer 1974-75. Nr 55, s. 1-9.
– Strindbergspremiärer 1975-76. Nr 56, s. 1-12.
– Strindbergspremiärer 1976-77. Nr 57/ 58, s. 1-11.
– Strindbergspremiärer 1977-78. Nr 59/ 60, s. 1-14.
– Strindbergspremiärer 1978-79. Nr 61/ 62, s. 1-13.
– Strindbergspremiärer 1979/80. Nr 63/ 64, s. 1-10.
– Strindbergspremiärer 1980/81. Nr 65, s. 1-9.
– Strindbergsföreställningar 1981. Nr 66, s. 1-13.
– Strindbergspremiärer 1982. Nr 67, s. 13-23.
– Strindbergspremiärer 1983. Nr 68, s. 1-11.

Schmidt, Torsten Måtte, Ein Traumspiel i London. Resebrev från juni 1957. Nr
22, s. 10-11.
– Drömspelet på Comédie-francaise. Ett reportage. Nr 47/48, s. 9-14.

Steene, Birgitta,
Ett drömspel på Seattle-Intiman. Nr 67, s. 24-29.

Stoberski, Zygmunt,
August Strindberg i polska kritikers ögon efter 1945. Nr 44,
s. 9-22.

Vendelfelt, Erik, Hemsöborna i ny filmversion. Nr 19, s. 9-11.

Volz, Ruprecht,
Strindbergpremieren im deutschprachigen Raum 1977. Nr 59/ 60, s. 12-14.
– Strindbergspremieren in Deutschland
1978. Nr 61/62, s. 15-16.
– Strindbergpremieren in Deutschland
1979. Nr 63/64, s. 13-16.
– Strindbergpremieren in Deutschland
1980. Nr 65, s. 13-18.
– Strindbergpremieren in Deutschland
1981. Nr 66,s. 14-16.
– Strindbergpremieren in Deutschland
1982. Nr 67, s. 30-32.
– Strindbergspremiärer i Tyskland 1983. Nr 68, s. 12-14.

På scen och i radio. Nr 4, s. 8-9. Strindberg i Brasilien. Nr 25, s. 5.

Strindberg i Poughkeepsie. Brev från Vassar College, Poughkeepsie, N.Y. Nr 22, s. 15-16.
 


Reviews of books about Strindberg

Berendsohn, Walter A., Eckart Pilick Strindbergs Kammerspiele, ein Beitrag zur
Dramaturgie des intimen Theaters Dissertation Köln 1969, 238 s. Nr 46, s 11-12.
– Strindbergs måleri. Nr 51/52, s 31-32.

Eklund, Torsten (T.E.), Strindbergs ung domsjournalistik. Nr 2, s. 17-18.
– (T.E.) Doktorsavhandling om den unge Strindberg. (Allan Hagsten, Den unge Strindberg). Nr 11,
    s. 9-10.

Ollen, Gunnar (G.O-n.), Dansk bok om Strindberg. Tschandala-affären i ny belysning.
(Harry Jacobsen, Digteren og Fantasten). Nr 1, s. 3-4.
(G.O.), Utländska böcker om Strindberg. Nr 9, s. 12.
(O.), Strindbergs-disputationer. (Bl.a. Gunnar Brandeli, Strindbergs Infernokris). Nr 9, s. 11.

Taub, Hans, Strindbergs psykiska sjukdom. (Recenserar en uppsats av Sven Hedenberg). Nr 19, s. 13-14.

Ett Strindbergsalbum. (Recenserar och kommenterar Gösta Tranströmers minnesalbum,
August Strindberg 1849-1949). Nr 6, s. 19.
 


Questionnaries

Fyra nobelpristagare uttalar sig i Strindbergssällskapets jubiieumsenkät. Nr 6, s. 1-5.

Tyska röster vid 100-årsjubileet. Nr 7, s. 2-4. 10.

Sex svenska författare uttalar sig om Strindberg (1962). Nr 30/31, s. 2-11.


Poems

Lagercrantz, Olof, Strindberg. Nr 8, s. 2.

Sjöstrand, Östen,
Montparnassekyrkogården. Nr 15, s. 1.


Indexes

Berendsohn, Walter A., Register över Strindbergs manuskript. Nr 10, s. 3-7; nr 11,
s. 2-8; nr 12, s. (Tillägg 1955) nr 18, s. 9-10.

Németh, Antal, Strindberg på ungersk scen 1905-42, En sammanställning. Nr 61/62, s. 14.

Rinman, Sven, Tio års Strindbergsforskning. Nr 40/41, s. 24-29.

Register över Meddelanden från Strindbergssällskapet 1945-1964 (Nr 1-36). Nr 36, s. 30-34