Quiz on  Strindberg ( Swedish)

www.vetgirig.nu
Expressen Nöje: Vad vet du om Strindberg?

  -----------------------------------------------------------------------------------

 

Strindbergs animations

Strindberg and Helium
Strindberg and Helium.
Produced by Killing My Lobster + Milky Elephant.com

----------------------------------------------------------------------------------
 

 

Ingmar Bergman om Strindberg

August Strindberg och Blå tornet


Interiörbilder från Strindbergmuseet på Drottninggatan
i Stockholm. Agneta Lalander, dåvarande museichef, berättar.


 -------------------------------------------------------------------------------------

SR Minnen / Swedish Radio Archives (in Swedish).
Minnesbilder av August Strindberg
Några röster om August Strindberg: " Harriet Bosse om sin man (1942)",
"Strindberg på Kymmendö (1951)", "August Strindberg på Furusund (1942)",
" 'Min pappa August Strindberg', Anne-Marie Strindberg-Wyller berättar för Bertil Perrolf (1972)",
"Strindbergs sista fästmö - Fanny Falkner (1949)", "Minnen från Intima Teatern (1957)".

”Strindberg var en genomusel människa”. Sven Stolpe talar ut om Strindberg 1978
Sven Stolpe (1905–96) författare, litteraturforskare och litteraturkritiker,
intervjuas av Jarl Alfredius----------------------------------------------------------------------------------


Strindberg on BBC Radio 3

BBC Radio3


 ----------------------------------------------------------------------------------

Strindbergska släktföreningen
 
http://strindbergska.se/

 
--------------------------------------------------------------------------------
  

 

Strindberg and others  

This is the blog of Eivor Martinus - a novelist, playwright and theatre director. In 2001,
Martinus' biography of Strindberg, "Strindberg and Love", was published in the UK.
This site is inspired by that project and covers not only her interest in this great literary
figure but also her wider work.


 
---------------------------------------------------------------------------
 
   
”August Strindberg”
-------------------------------------------------------------------------- 

Om Strindberg på MimersBrunn
MimersBrunn

Hemsida med skolarbeten, uppsatser
och artiklar för elever och lärare.

 ---------------------------------------------------------------------
 
Om Strindberg på uppsatser.se
www.uppsatser.se

------------------------------------------------------------------------