Strindbergsmuseet har mer än 200 titlar av och om August Strindberg,
bl a Strindbergs brev och Nationalupplagan av Strindbergs samlade verk.
Dessa säljs genom deras
internetbokhandel där medlemmar
i Strindbergssällskapet har 20 % rabatt.

Strindbergiana, Strindbergssällskapets årsbok som utges sedan 1985 i samarbete med bokförlaget Atlantis strävar efter att erbjuda sina läsare ett brett utbud av studier över Strindbergs författarskap, översikter över dagens teateruppsättningar av hans verk, samtida kulturpersonligheters syn på författaren – och mycket mer.

Strindbergssällskapet har på Bonniers utgivit
August Strindbergs Brev I– XXII
, 1948–2001.
red. Torsten Eklund  resp. Björn Meidal.


Det var också Sällskapet som initierade och startade utgivningen av August Strindbergs Samlade Verk, 1981–.
(Stockholms universitet övertog ansvaret för utgivningen 1986.)

Strindbergssällskapet har också publicerat bland annat följande böcker,
av vilka flera går att köpa i Strindbergsmuseets bokhandel:

August Strindberg, En berättelse från Stockholms skärgård med 8 teckningar och en färgplansch, med inledning och kommentar av Torsten Eklund, 1948.

August Strindberg, Vivisektioner. De franska texterna jämte
en svensktolkning av Tage Aurell.
Inledning och kommentar av Torsten Eklund, 1958.

Carl Reinhold Smedmark (red.), Essays on Strindberg, 1966.
Strindberg and modern theatre, 1975.

Donald K. Weaver (red.), Strindberg on stage: Report from the
symposium in Stockholm, May 18–22, 1981
, 1983.

Michael Robinson (red.), Strindberg: The Moscow papers, 1998.

Gunnar Ollén, Forskarliv. Sex decennier med Strindberg, 2004.
 

Klä upp dig i en Strindbergströja!

Strindbergssällskapet har tagit fram en T-shirt, med Strindbergs siluett i svart mot grå botten och texten  "Strindbergssällskapet".
Den kan köpas i storlekarna S, M, L och XL på Strindbergsmuseet. Den kan också beställas av ingela@strindbergsmuseet.se, så skickas den med post.

Priset är 100 kronor för medlemmar
        och 150 kr för icke medlemmar.