Strindbergspristagare


1988 – Kungliga Dramatiska Teatern (The Royal Dramatic Theater)
1989 – Mary Sandbach
1990 – Gunnar Brandell
1991 – C. G. Bjurström
1992 – Ingmar Bergman
1993 – Margareta Hallin and Ingvar Lidholm
1994 – Olof Lagercrantz
1995 – Gunnar Ollén
1996 – Bengt Lagerkvist
1997 – Hans Lindström
1998 – August Strindberg Museum, Saxen and Adalbert-Stifter-Institut
1999 – Michael Robinson
2000 – Radioteatern, Sveriges Radio (Radio theater, Swedish Public Radio)
2001 – Keve Hjelm
2002 – Lars Dahlbäck
2003 – Stockholms stadsteater (Stockholm City Theater)
2004 – Egil Törnqvist
2005 – Li Zhiyi
2006 – Carl Olof Johansson
2009 – Birgitta Steene
2012 – Björn Meidal

2014  Franco Perrelli  

2017   Ture Rangström


 

 Statuter för Strindbergssällskapets pris

Priset utgöres av en replik av en Strindbergsbyst av Carl Eldh och utdelas till enskild person eller grupp, inom eller utom Strindbergssällskapet, som Sällskapets styrelse funnit särskilt förtjänstfullt ha verkat för Sällskapets i dess stadgar uttryckta ändamål “att främja kännedomen om August Strindberg och hans verk”.
Priset utdelas som regel, men ej ovillkorligen, varje år. Lämplig tid, plats och arrangemang bestämmes för varje tillfälle.

Statuterna fastställda av föreningsmötet 10/12 1987.