•Förstautgåvor i bokform el. motsvarande,
samt samlingar till och med Samlade Skrifter

David Gedin

V. 1.000 Sept. 2011
 

1881-1882 1884-1888 1888-1891 1891-1893 1894-1898 1898-1901 1901-1905 1905-1907 1907-1908 1909-1911 1911-2010

1870

1870

1871

1873

1876 

1876

Fritäkaren.- Dramatiskt utkast

I Rom. - Dramatisk situation i en akt
 

Hermione.- Sorgespel 

Svensk Försäkringstidning.
1:a  Utg. af Aug. Strindberg.
[utgågen skulle omfatta 24 nr. -8 s. men endast 11 nr. utkom.]

För våra barn. 34 bilder af Ludv. Richter med gamla och nya versar af August Strindberg. [Ungdomsbiblioteket Saga IV.]

Gazetten. Nr 1, 23 sept 1876.
[End. ett nr. utkom.]

Dramatik Dramatik Dramatik

Tidskrift

Lyrik

Tidskrift

Zett. I:001 Zett. I:002 Zett. I:003 Zett. I:004

Zett. I:005

Zett. I:006
 

1877

1878

1878 1879   1879 1880

Från Fjerdingen och Svartbäken. -Studier vid Upsala akademi

Kina. Några gensagor mot gågse irrmeningar.
[
[Särtryck ur Framtiden, årg. 1, ny följd 1877. Senare publ. i Kulturhistoriska studier.]

Mäster Olof. -Skådespel
i fem akter
[versuppl.]

Philipp Johann von Strahlenberg och hans karta över Asien

Röda rummet. - Skildringar ur artist- och författarlifvet

Från hafvet. Här och der. -Dikter och verkligheter

 

Sidan upp

Prosa - noveller Prosa -sakprosa Dramatik Prosa - sakprosa Prosa - noveller Samling
Zett. I:008 Zett. I:007 Zett. I:009 Zett. I:010 Zett. I:011 Zett. I:012
1880 1880 1881 1881 1881 1881

Gillets hemlighet.- Comedi i 4 akter

I vårbrytningen. – Ungdomsarbeten. 1. Skizzer och uppsatser

Den fredlöse. – Sorgespel  [reviderad, i I vårbrytningen. Urspr. publ. 1876 i månadstidskriften Nu.]

I vårbrytningen. – Ungdomsarbeten. 2. Dramatiska arbeten

Mäster Olof. – Skådespel i fem akter [Prosauppl.]

Anno fyrtioåtta.  Lustspel i fyra akter

Dramatik Samling Dramatik Samling Dramatik Dramatik
Zett. I:015 Zett. III A:1 Zett. I:013 Zett. I:016 Zett. III A:1 Zett. I:017
 
1881 1881-1882 1882 1882 1882 1882

Kulturhistoriska studier

Svenska folket i helg och söken, i krig och i fred, hemma och ute eller Ett tusen år af svenska bildningens och sedernas historia Gamla Stockholm. Anteckningar ur tryckta och otryckta källor. Framletade, samlade och utgifna m. Claäs Lundin
Det nya riket. - Skildringar från attentatens och jubelfesternas tidehvarf Herr Bengts hustru.- Skådespel i fem akter

Svenska öden och äfventyr. 1. Medeltiden

Sidan upp

Prosa - sakprosa Prosa- sakprosa Prosa - sakprosa Prosa - noveller Dramatik Prosa - noveller
Zett. I:018 Zett. I:019 Zett. I:020 Zett. I:014 Zett. I:021 Zett. I:022
 
1883 1883 1883 1883 1884 1884

Lycko-Pers resa - Sagospel i fem akter Svenska öden och äfventyr. 2. 1500-talet

Sagan om Herkules
(ur Det gamla riket)

Dikter på vers och prosa

Sömngångarnätter på vakna dagar. – En dikt på fria vers

Likt och olikt (I-II)

 

Dramatik Prosa - noveller Prosa Lyrik Lyrik Prosa- sakprosa
Zett. I:023 Zett. I:024 Zett. I:025 Zett. I:026 Zett. I:027 Zett. I:028
1884 1884 1885 1886 1886 1886
Giftas. Tolf  Äktenskapshistorier med interview och förord

Samvetskval.- Novell

Utopier i verkligheten.
- Fyra berättelser
[inkl. Samvetskval]

Giftas. Aderton äktenskapshistorier. Med f?ord. Andra delen
 

Marodörer. - Comedi i fem akter [Tryckt i tio ex. Senare omarbetad till Kamraterna]
 

Tjensteqvinnans son. – En själs utvecklingshistoria (1849-67)

Sidan upp

 

Prosa - noveller Prosa - noveller Prosa - noveller Prosa - noveller Dramatik Prosa - Roman
Zett. I:029 Zett. I:030 Zett. I:031 Zett. I:032 Zett. I:033 Zett. I:034
1886 1887 1887 1887 1888 1888

Jäsningstiden. – Tjensteqvinnans son 2. En själs utvecklingshistoria
(1867-72)

I röda rummet. – Tjänsteqvinnans son 3. En själs utvecklingshistoria (1872-75)

Fadren.

 -Sorgespel i tre akter
 

Hemsöborna. – Skärgårdsberättelse

Kamraterna. - Komedi i fyra akter
 

Fröken Julie. – Ett naturalistiskt sorgespel. Med förord

Prosa - noveller Prosa - roman Dramatik Prosa - Roman Dramatik Dramatik

 

Zett. I:035 Zett. I:036 Zett. I:037 Zett. I:038 Zett. I:039 Zett. I:040
1888 1888 1889 1889 1889 1889

 

Blomstermålningar och djurstycken. – Ungdomen tillegnade

Skärkarlslif. - Berättelser

Tschandala. (Autoriseret oversaetelse ved Peder Nansen)
[1a utg. Dansk övers.]

Bland franska bönder.  – Subjektiva reseskildringar

Creditorer. Tragicomedie [1a utg. av Fodringsegare. Dansk övers.]

Notice sur le manuscrit de la première traduction de la chronique d’Abulghâsi-Behâder
 

Sidan upp

Prosa -sakprosa Prosa - noveller Prosa - noveller Prosa -sakprosa Dramatik Prosa - sakprosa
Zett. I:041 Zett. I:042 Zett. I:043 Zett. I:044 Zett. I:045 Zett. I:046
1890 1884-1890 1890-1891 1890 1890 1891
Tryckt och otryckt 1 [bl a 1a sv utg av Fodringsegare, Paria, Samum, Sömngångarnätter (Hemkomsten)]
 

Svenska öden och äfventyr.
3. 1600-talet

Svenska öden och äfventyr.
4. 1700-talet

Tryckt och otryckt 2 [bl.a. 1a utg. av Den starkare]

I hafsbandet

Tryckt och otryckt 3
[inkl. 1a sv. utg. av åtta Fabler urspr. skrivna på fr. m. titeln Contes et Fabliaux, övers. av Eugene Fahlsted]

Sidan upp

Samling Prosa - noveller Prosa - noveller Samling Prosa - noveller Samling
Zett. I:048 Zett. I:049 Zett. I:049 Zett. I:050 Zett. I:051 Zett. I:052
1891 1892 1892 1893 1893 1893
Les relations de France avec la Suede jusqu'a nos jours
 

Himmelrikets nycklar eller Sankte Per vandrar på jorden. Sagospel i 5 akter

Dramatik
(Inför döden. Första varningen. Debet och Credit. Modersärlek)

Das Band. Trauerspiel 1 akt  [1a utg. av Bandet. Tysk övers.] i Dramen 2.

Das Spiel mit dem Feuer. Lustspiel [1a utg. av Leka med elden. Tysk övers.] i Dramen 3

Die Beichte eines Thoren [1a utg. av Le Plaidoyer d'un fou (En dåres försvarstal). Tysk övers.]

Prosa - sakprosa Dramatik Dramatik Dramatik Dramatik Prosa - noveller
Zett. I:053 Zett. I:054 Zett. I:055 Zett. I:056 Zett. I:057 Zett. I:058
1894 1895 1896 1896 1896 1896
Antibarbarus I. – Oder Die Welt für sich und die Welt für mich [tysk. utg.]   Le Plaidoyer d'un fou.  Roman [fr. utg. En dåres försvarstal] Introduction á une chimie unitaire. (Première esquisse)
[fr. utg.]

Guldets synthes förklarad af guldextraktion ur kopparkis genom faluprocessen

Nutidens guldmakeri

Sylva Sylvarum
(Livre 1)
[fr. utg.]

Prosa - novellerl Prosa - noveller Prosa- sakprosa Prosa - sakprosa Prosa- sakprosa Prosa- sakprosa
Zett. I:059 Zett. I:058 Zett. I:060 Zett. I:061 Zett. I:062 Zett. I:063
1896 1897 1897 1897 1898 1898
Jardin des plantes I-II [fr. utg.] Tryckt och otryckt 4
[Bl a 1a sv utg av Bandet, Leka med elden]
Inferno. – öfversättning från förf:s franska original af Frans Eugène Fahlstedt.

Tschandala. – Berättelse från 1600-talet [1a sv. utg.]

Legender

Typer och prototyper inom mineralkemin

Sidan upp

Prosa - sakprosa Samling Prosa - noveller Prosa - noveller Prosa - noveller Prosa - sakprosa
Zett. I:064 Zett. I:065 Zett. I:066 Zett. I:043 Zett. I:067 Zett. I:068
1898 1899 1899 1899 1899 1900
Till Damaskus I-II Vid högre rätt. – Två dramer (Advent, Brott och brott) Folkunga-sagan. – Skådespel i fem akter
 
Gustaf Vasa. – Skådespel i fem akter

Erik XIV.– Skådespel i fyra akter

Gustaf Adolf. 

– Skådespel i fem akter

Dramatik Dramatik Dramatik Dramatik Dramatik Dramatik
Zett. I:069 Zett. I:070 Zett. I:071 Zett. I:072 Zett. I:073 Zett. I:074
1900-1901 1901 1901 1901 1901 1901

Samlade romaner och berättelser, 1-5

Påsk

Midsommar. - Ett allvarsamt lustspel i sex tablåer

Dödsdansen.
- Drama
(del I och II)

Engelbrekt. – Skådespel i fyra akter

Sveriges natur [ill. av Arthur Sjögren]

Samling Dramatik Dramatik Dramatik Dramatik Prosa - sakprosa
Zett. III A:3 Zett. I:075 Zett. I:076 Zett. I:077 Zett. I:078 Zett. I:079
1901 1902 1902 1903 1903 1903
Carl XII. – Skådespel i fem tablåer

Kronbruden - Svanehvit - Drömspelet

Fagervik och Skamsund

Ett äktenskap [Tjuvtryck. Oauktoriserad ?ers?tn. av Le Plaidoyer d'un fou. Utgivningen var planerad t. ca 30 hft, men avbr?s efter hft 5.]

Sagor
 

Der bewusste Wille in der Weltgeschichte. Skizze zu einem Buch. [1a utg. Tysk övers. av Emil Schering]

Sidan upp

Dramatik Dramatik Prosa - noveller Prosa - noveller Prosa - noveller Prosa - sakprosa
Zett. I:080 Zett. I:081 Zett. I:082 Zett. IV:03 Zett. I:083 Zett. I:084
1903 1903 1904 1904  1905 1905
Ensam
[ill. av Arthur Sjögren]
 Samlade Dramatiska arbeten
1:1, 1:2, 2:1, 2:2
[2:2 m. bl.a. 1a utg av Kristina, Gustaf III, N?tergalen i Wittenberg.]
Götiska rummen. -
Släkt-öden från sekelslutet
Samlade Dramatiska arbeten 1:3, 1:4

[1:3 m. bl.a. 1a utg. av Till Damaskus III]
Ein freies Norwegen

[1a utg. Tysk ?ers. av Emil Schering]
Historiska miniatyrer
1Sidan upp
Prosa - noveller Samling  Prosa - noveller Samling  Prosa - sakprosa Prosa - noveller
Zett. I:085 Zett. III A:4-5 Zett. I:090 Zett. III A:4-5 Zett. I:091 Zett. I:092
1905 1905 1906 1906 1906 1907

Historiska miniatyrer 2
 

Ordalek och småkonst – af den uppsvenske tankebyggaren på Fagervik – Skamsund

Antibarbarus I
[1a sv. utg. 299 nr. ex. Dekorerad av Arthur Sjögren.]

Nya svenska öden. I-II

Svarta fanor. - Sedeskildringar från sekelskiftet

En blå bok aflämnad till vederbörande och utgörande kommentar till "Svarta fanor"..

Prosa - noveller Lyrik Prosa - sakprosa Prosa - noveller Prosa - noveller Prosa - sakprosa
Zett. I:093 Zett. I:094 Zett. I:059 Zett. I:095 Zett. I:096

 

Zett. I:097

Sidan upp

1907 1907 1907 1907 1907 1907
En blå bok. Supplement [utkom i samband med 3:e uppl. av En bl?bok] Oväder. Kammarspel, opus 1 Brända tomten. Kammarspel, opus 2 Spök-sonaten. Kammarspel,
opus 3

Pelikanen. Kammarspel,
opus 4

Taklagsöl, Syndaboken. Två berättelser

Prosa - sakprosa Dramatik Dramatik

 

Dramatik Dramatik Prosa - Noveller
Zett. I:098 Zett. I:099 Zett. I:100  Zett. I:101 Zett. I:102 Zett. I:103
1908 1908 1908 1908 1908 1908

En ny blå bok

[En blå bok II]

En blå bok. Den tredje.

[En blå bok III]

Memorandum till medlemmarna af Intima Teatern
från regissören

Hamlet. Ett minnesblad på årsdagen den 26 november, tillägnadt Intima Teatern

Julius Cæsar. Shakespeares historiska Dramatik; jämte några anmärkningar om kritik och skådespelarens konst samt ett tillägg om teaterkrisen och teatertrasslet, tillägnadt Intima Teatern
 

 

Sista riddaren. – Skådespel i fem akter
 

Prosa - sakprosa

 

Prosa -sakprosan Prosa - sakprosa Prosa -sakprosa Prosa -sakprosa Dramatik
Zett. I:104 Zett. I:105 Zett. I:106 Zett. I:107  Zett. I:108  Zett. I:109
1908 1909 1909 1909 1909 1909

Abu Casems tofflor. – Sagospel för gamla och unga barn på oräknade jamber i fem rena akter..
 

Den romantiske klockaren från Rånö [större delen av Skärkarlslif]

Shakespeares Macbeth, Othello, Romeo och Julia, Stormen, Kung Lear, Henrik VIII, En midsommarnattsdr?

Riksföreståndaren. – Skådespel i fem akter

Bjällbo-Jarlen. – Skådespel i fem akter

Öppna bref till Intima teater


Sidan upp

Dramatik Prosa-Novell Prosa - sakprosa Dramatik Dramatik Prosa - sakprosa
Zett. I:110 Zett. 0352 Zett. I:111 Zett. I:112  Zett. I:113 Zett. I:114
1909 1909 1909 1910 1910 1910

Svarta handsken. Kammarspel, opus 5 - Lyrisk fantasi (för scenen) i fem akter

Stora landsvägen. -Ett vandrings Dramatik med sju stationer.
 

  Författaren.
  Tjänstekvinnans son
        (1877-1887)

En blå bok. Den fullständiga

Bibliska egennamn 

Modersmålets anor. – Svenska ordfränder i klassiska och lefvande språk

Dramatik Dramatik Prosa - noveller  Prosa - sakprosa Prosa - sakprosa Prosa - sakprosa
Zett. I:115 Zett. I:116 Zett. I:117  Zett. I:105 Zett. I:118 Zett. I:119
1910 1910 1910 1910 1911 1911
Tal till svenska nationen om olust i landet, levernet, litteraturen  och lärdomen

Direktörens prolog vid Intima teaterns öppnande den 26 november 1907 [tryckt i 30 nr. ex.]

Folkstaten. -Studier till en stundande f?fattningsrevision

Religiös renässans eller religion mot teologii

Världsspråkets rötter

Kina och Japan. - Studier

Sidan upp

Prosa - sakprosa Prosa - sakprosa Prosa - sakprosa Prosa - sakprosa Prosa - sakprosa Prosa - sakprosa
Zett. I:120  Zett. I:121 Zett. I:122 Zett. I:123 Zett. I:124 Zett. I:125
1911-1913 1912 1912 1912 1912 1912
Samlade dikter 1-3 Czarens kurir eller Sågfilarens hemligheter
 

 

En extra blå  bok Register till en blå bok Kinesiska språkets härkomst [faksimiltryck,
200 nr. ex.]
Kinesiska språkets härkomst. Andra saml. [faksimiltryck, 200 nr. ex.]
 Samling Prosa - sakprosa  Prosa - sakprosa  Prosa - sakprosa Prosa - sakprosa Prosa - sakprosa
Zett. III A:7 Zett. I:126 Zett. I:127 Zett. I:128 Zett. I:129  
1912 1912-1921 1914 1914 1914 1916

Bréviaire Alchimique [utg. av Jollivet Castelot].

Samlade skrifter av August Strindberg 1-55, utg. av John Landquist En dåres försvarstal [1a fullst. auktoriserade sv. utg. av Le Plaidoyer d'un fou, övers. John Landquist]

Hemsöborna. Folkkomedi i fyra akter [I Samlade skrifter 25, utg. av John Landquist]

Förord till Svarta fanor (skrifvet februari 1908). [Tryckt för privat utdelning i 20 nr. ex.]

Kaspers Fet-tisdag.  Fastlagspel [I Samlade skrifter 33, utg. av John Landquist]

Prosa - sakprosa Samling Prosa - noveller  Dramatik   Sidan upp
Zett. I:130  Zett. III A:8        
1918 1919 1919 1920 1963 1977
Samlade otryckta skrifter. I. Dramatiska arbeten (Genom öknar till Arfland, Hellas, Lammet och vilddjuret, Homunculus [fragment], Starkodder skald [fragment], Toten-Insel [fragment]), Holländarn [fragment]

Samlade otryckta skrifter. II. Berättelser och dikter (Bl a En ny extra blå bok, promemorior till Intima teater)

Tjänstekvinnans son. Han och hon. – En själs utvecklingshistoria (1875-76). [1a utg. parallellt med utg. i Samlade skrifter 55, utg. av John Landquist]

Ett fritt Norge [1a sv. utg. av Ein freies Norwegen]

Värdshistoriens mystik [1a sv. utg. av Der bewusste Wille in der Weltgeschichte. Skizze zu einem Buch, tidigare publ. i Svenska Dagbladet i 20/2-30/5 1903]

[ Berättelser - dikter
- artiklar, Samlade skrifter 54, utg. av John Landquist]

Ur Ockulta dagboken. äktenskapet med Harriet Bosse, utg. av Torsten Eklund

Ockulta dagboken

[faksimiltryck, 1a sv. fullst. utg.]
 

Samling Samling Prosa- noveller  Prosa-
sakprosa
Prosa-
sakprosa
Prosa-
sakprosa
Zett. I:058)          
 2010  2010        
     

Antibarbarus II [I Naturvetenskapliga skrifter I,
Samlade verk 35
utg. av Per Stam]

Några anmärkningar rörande manuskriptet till den första översättningen av Abulghâsi-Behâders krönika
 
[1a sv. utg. av Notice sur le manuscrit de la première traduction de la chronique d’Abulghâsi-Behâder, kompl. övers. av Magnus Röhl, i Kulturhistoriska Studier, Samlade verk 7 utg. av Bo Bennich-Björkman, Per Stam]

   

 
 

Prosa-
sakprosa
Prosa-
sakprosa
    Sidan upp
 

Katalogiseringen ”Zett.” hänvisar till Rune Zetterlund Bibliografiska anteckningar om August Strindberg, Stockholm, Bonnier, 1913, som även till dels finns tillgänglig på Google Books.

Observera att det ofta förekommer flera olika originalomslag, -band till samma verk och att de återgivna ovan (i en del fall, titelsidan) ska inte nödvändigtvis anses som de riktigaste. Omslagen till Strindbergs dramer följer de vackra reproduktionerna på Dramawebben (http://www.dramawebben.se/)