Klicka på namnet för att skicka ett e-postmeddelande 


Har ni synpunkter på webbsidan, eller tips om evenemang, artiklar, böcker, etc.  
Kontakta oss gärna!


David Gedin,
 Redaktör och ordförande
Frågor om och förslag på sidornas innehål

Nicolò Freccero
Web design, Layout, etc

Ingela Lundahl  
Medlemsfrågor, kontaktperson

David Gedin, Ordförande
Strindbergssällskapet/the Strindberg Society


 Cecilia Carlander,redaktorer
Frågor som gäller Strindbergiana