Välkommen att bli medlem i Strindbergssällskapet!

 Vårt sällskap är ett av de äldsta personsällskapen. Det bildades 1945 och sällskapets uppgifter är
bland  annat att stödja Strindbergsforskningen och Strindbergsmuseets  och Strindbergs Intima Teaters verksamheter. 
Sällskapet publicerar varje år en samling Strindbergsstudier, Strindbergiana, som är sällskapets medlemsbok.
Den säljs också i bokhandeln och på Strindbergsmuseet. 

Som medlem har du fri entré till Strindbergsmuseet och rabatt när du köper Strindbergslitteratur eller går
på  föreläsningar i museet.
Strindbergsmuseet, som invigdes i sin nuvarande form 1973 men föregicks av en Strindbergsutställning
arrangerad av sällskapet, ligger på Drottninggatan 85 i Stockholm. Det inrymmer Strindbergs sista bostad,
där han bodde 1908-12, men visar också utställningar på skilda Strindbergsteman.
Strindbergsmuseet och Strindbergssällskapet bedriver en programverksamhet som du kan ta del av i dagspressen
och i det medlemsblad, som ett par gånger varje år skickas till sällskapets medlemmar.
Sällskapet anordnar också utflykter till Strindbergsrelaterade platser. 

Sedan 2002 har också Strindbergs Intima Teater, hans egen teater från 1907-1910,
återuppstått och ger en varierad repertoar. 

Strindbergssällskapet har inrättat ett Strindbergspris, som delas ut till personer 
eller institutioner som gjort särskilda insatser inom Strindbergsfältet.

Du blir medlem genom att sätta in årsavgiften 250 kr
via Swish 123-0183939
eller på Strindbergssällskapets postgirokonto 25 02 78-9.